Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 89KUĆA U BIGOVU

KUĆA U BIGOVU

Porodična kuća za odmor u Bigovu (Crna Gora) nalazi se na parceli neposredno uz morsku obalu. Objekat je projektovan i realizovan u periodu 2014-2015.godina. Pozicija i okruženje odredili su koncept rešenja. Arhitektonska kompozicija kompleksa je definisana dispozicijom same lokacije, karakterističnom velikom visinskom razlikom, tipičnom za Bigovo, koja je rešena nizom terasa, kaskada i potpornih zidova. U oblikovnom smislu kao zadata situacija pojavljuju se pročelja potpornih zidova i fasade postojećeg objekta, koji su svi obloženi kamenom. Prateći princip kaskadnog rešavanja prostora i primenjujući izvorni način građenja sa različitim završnim obradama i slogom zidanja kamena, kao materijala ovog podneblja, uz suptilno korišćenje betona, sigurnom autorskom intervencijom, postignuta je autentičnost lokalnog ambijenta i uklapanje u zadati kontekst.
S druge strane, kao kontra punkt postignutoj kompoziciji, postavljena je završna etaža sprata. Ona je projektovana tako da svojom pozicijom, oblikom, dimenzijom i završnom obradom postane znakoviti akcent u odnosu na sveukupi arhitektonski izraz kompleksa. Vešto korišćenje prostora kao odgovor na zahtev investitora, smela završna forma i upotreba savremenih materijala kao kontrast rustičnim materijalima okruženja dali su ovom kompleksu sve kvalitete koji ga sigurno svrstavaju u red najuspešnijih intervencija u ovom arhitektonskom žanru.
 
 

Top