Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88BIG FASHION VISNJICA

BIG FASHION VISNJICA

Sa površinom za izdavanje od 32.300 m², Belgrade Plaza će se sastojati od dva nivoa prodavnica i jednog nivoa posvećenog restoranima, relaksaciji i zabavi. Pored odličnog modnog miksa i supermarketa, Belgrade Plaza će biti glavno mesto za zabavu u ovom delu grada, sa bioskopom od 8 sala i restoranskim delom sa prekrasnim pogledom na Dunav, kroz besprekorno dizajniranu staklenu fasadu, zelene terase i svetlarnike. 
“Plaza Centers Group” je vodeća kompanija u razvoju šoping i zabavnih centara, sa fokusom na izgradnji novih objekata i rekonstrukciji postojećih, u glavnim gradovima, tako i u značajnim regionalnim centrima.
Prisutni su u regionu Centralne i Istočne Evrope od 1996. godine, kada su u Mađarskoj izgradili prvi centar koji na jednom mestu, objedinjuje šoping i zabavu. Taj koncept pionirski je proširen na čitav region.
Do sada su izgrađena 33 šoping i zabavna centra u Srbiji, Poljskoj, Češkoj, Rumuniju, Litvaniji, Grčkoj, Bugarskoj i Indiji.
YTONG je izabran zbog mnogih prednosti u odnosu na druge građevinske materijale: brzina zidanja-kratki rokovi, odlične karakteristike protivpožarnosti, zato što je javni objekat, lakša ugradnja instalacija I tankoslojna obrada zidova.
Investitor: Leisure Group, Beograd-Srbija (“Plaza Centers Group”)
Idejno rešenje: Chapman Taylor, London-Velika Britanija
Projektanti: Mašinoprojekt Kopring, Beograd-Srbija
Izvođači radova: Kamgrad, Zagreb-Hrvatska
Namena: Tržni centar
Početak čišćenja terena: Avgust 2015
Početak zidanja: April 2016
Kraj radova: Avgust 2017
Površina: 61.000m²
Najveći deo materijala je YTONG-3.000m³
Isti investitor je 2008. Godine izgradio objekat u Kragujevcu-2.800m³-26.500m²
Xella - 
 
Posle uspešne primene Ytong materijala na  objektu u Kragujevcu,  investitor  „Plaza Centers Group“  se odlučio za slična rešenja i na objektu Plaza Belgrade. 
Objekat će savršeno odgovoriti na potrebe ogromnog broja sugrađana nekoliko Beogradskih opština i svojom lokacijom i ponudom sadržaja.
Objekat predstavlja moderno rešenje  tržnog centra, kako u funkcionalnom tako i u arhitektonskom smislu. Glavni izazovi na projektima ovog tipa su, pored ekonomičnosti gradnje objekta, pre svega tehničke prirode. Upotrebljeni materijali moraju ispuniti sve tehničke zahteve u pogledu karakteristika i bezbednosti. Pri tome, potrebno je da materijali koji se primenjuju, omoguće ekonomičnu i brzu gradnju te ne sputavaju zamisli projektanata. 
Na objektu su u fasadnim i unutrašnjim zidnim konstrukcijama korišćeni Ytong blokovi različitih dimenzija. To je omogućilo da se ispune traženi zahtevi u pogledu termičke zaštite, izuzetna protivpožarnia otpornost (>180min) kao i velika brzina zidanja, jednostavna postavka instalacija i laka završna obrada.
Ytong je našao svoju primenu na ogromnom broju objekata slične namene širom sveta ali i u Srbiji. Zbog svih karakteristika koje ovaj proizvod poseduje, često predstavlja prvi izbor mnogih projektanata u Evropi a kompletna rešenja i servis koji se pruža korisnicima, svrstava brend Ytong i kompaniju Xella među vodeće proizvođače građevinskog materijala u Evropi.
 
Xella Srbija d.o.o.
Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci, Srbija
www.ytong.rs 
 
 
 
Tel:  +381 11 4427 411
Fax: +381 11 4427 437
 
E-mail: Ytong-serbia@xella.com
 

Top