Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88UPRAVNA ZGRADA BANKE - Blok 21

UPRAVNA ZGRADA BANKE - Blok 21

Lokacija za  izgradnju je u okviru Bloka 21, zona 'V' na Novom Beogradu , a uokvirena Bulevarom Zorana Djindjića ,ulicom Antifašističke borbe, i dve interne saobracajnice u bloku.
Male  distancame izmedju zgrada u bloku i postojece graditeljsko  nasledje  okolnih objekata,  od stila moderne 60tih do raznolikosti vizuala objekata sa pocetka 2000 tih, predtavljali su  izazovna ogranicenja za projektanta.
Bilo je potrebno odgovoriti jezikom koji podrzava vrednost konteksta, a sto su autori prepoznali u maniru moderne i Bauhaus-a.
Arhitektonska ideja u oblikovanju objekta jeste uklapanje i kontinuitet sa urbanim i istorijskim nasleđem Novog Beograda i neposrednog okruženja kroz formu, oblikovne elemente i volumen objekta, uz savremen arhitektonski izraz, detalje i materijalizaciju.
Osnovni volumen objekta je pravilan kubus koji definiše jasnu i čvrstu blokovsku formu urednog ritma. Dinamika u formi i dubini objekta ostvarena je oblikovnim akcentima u vidu erkera na južnom i severnom uglu objekta. Naglašene svetle forme erkera imaju jasnu horizontalnu podelu koja je odraz karakteristične horizontalne strukture novobeogradskog stambenog bloka iz  neposrednog okruženja koji se nalazi na severoistočnoj strani. Ove forme su povezane sa horizontalama gornjeg i donjeg venca koji definišu visinsku regulaciju bloka i otvaraju prizemlje, formirajući jasan i čist volumen iznad njega. Na jugoistočnoj fasadi gornji i donji venac su spojeni po vertikali jasno naglašavajuci glavni ulaz u objekat. Glavni ulaz je povučen pod gornji voulmen objekata i naglašen pristupnim stepeništem. Povučeni sprat  predviđen je u staklu, što dodatno isticče laganu lebdeću liniju krova.
Dizajnom i materijalizacijom fasade i njenih oblikovnih elemenata ostvaren je savremeni arhitektonski izraz ali i veza sa ključnim objektima u neposrednom okruženju koja definiše kontekst.
 
Autorski tim je bio i u ulozi autora enterijera objekta i opremanja prostora, cime je intergrisanim dizajnom dostigao konzistentnost  ideje u stvaranju modernog office space objekta.
Enterijer prociscenih linija,svetlih boja, monohromatske enterijerske podloge u podovima, plafonima i zidovima, ozivljava prostornu percepciju korisnika izborom koloritnog atraktivnog namestaja i detalja.
Zgrada je projektovana sa pametnim sistemima upravljanja objektom, i primenjena su sva resenja i materijali koji su usaglaseni sa kriterijumima energetski efikasne i zelene gradnje. 
Kako je subspecijalnost autora  dizajn rasvete, posebna paznja posvecena je i ovom projektantskom segmentu. Tehnoloski moderno resenje i odabir kvalitetnih brendova rasvete, rezultirali su da je i u ovom domenu projekat postigao visoke performanse.
 
Investitor : Imel group/Societe generale bank
Autori: Anja Ivana Milic dia, Milos Petrovic dia – Arhi.pro
Odgovorni projektant: Anja Ivana Milic, dia,  - Arhi.pro
 
 
 
ARHI.PRO
Arhi.pro je osnovan pre petnaest godina, 2002. godine, i do danas Arhi.pro je postalo jedno od vodećih konsultantskih, projektantskih i izvodjačkih kompanija u regionu. 
 
Arhi.pro svokim klijentima pruža potpunu uslugu projektovanja i konsultantsku podršku u oblasti gradjevinske industrije, inženjeringa, izvodjenja radova  i  proizvodnje nameštaja. 
 
Misija i vizija kompanije je unapredjenje projektantskih standarda kao i stvaranje brenda koji je sinonim za visoko kvalitetan dizajn koji integrise sve projektantske struke .
 
Kompanija se sastoji od matičnog dela specijalizovanog za design&build servis  i tri specijalizovana ogranka:  Arhipro project - specijalizovan projektantski ogranak za razvojne projekte velikih razmera, Arhipro elektronika - specijalizovan ogranak u disciplini elektroinstalacija, Arhi.pro furniture -  specijalizovan ogranak za dizajn i proizvodnju namestaja i enterijerskog opremanja. 
 Izvan Srbije su osnovana dva preduzeca: Arhi.pro Monetenegro i Arhi.pro Macedonia. 
 
Arhi.pro projektni sektor zaposljava 90 visoko kvalifikovanih inzenjera svih struka, i klijentima pruza integrisano projektovanje svih projektantskih disciplina kroz  razvojne faze projekta.
Siroko profesionalno iskustvo čini Arhi.pro jednom od vodećih kompanija u regionu, sa znanjem i resursima da reaguje u svim mogućim scenarijima izgradnje. 
 
Arhi.pro konstantno održava svoje resurse u toku sa najvišim svetski priznatim standardima u svim oblastima organizacione strukture, kao što su unapredjenje software i hardware resursa, formiranje i primena poslovnih protokola i procedura, profesionalni razvoj ljudskih resursa i održavanje opreme za rad u skladu sa savremenim tehnološkim rešenjima.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top