Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88AUTOBUSKA STANICA “ NOVI BEOGRAD”

AUTOBUSKA STANICA “ NOVI BEOGRAD”

Izgradnja nove beogradske autobuske stanice, koja će biti u Bloku 42 na Novom Beogradu, počeće u maju ili junu 2017  i biće završena do kraja 2018. godine, Prema ranije iznetim planovima, nova autobuska stanica će integrisati 'Lastu' sa ostalim autobusima i imaće 15 dolaznih i 60 odlaznih perona, dok će se železnički saobraćaj obavljati na osam perona. U sklopu novog saobraćajnog kompleksa koji će se zauzeti 21 hektar biće izgrađeno i oko 180.000 kvadratnih metara poslovnog prostora, a očekuje se da će veoma brzo pronaći kompanije spremne da investiraju u njihovu izgradnju. Kompleks će se nalaziti u Bloku 42, a predviđena je fazna izgradnja tri kule od oko 23 sprata u koje će biti smešteni hotelski, poslovni i drugi komercijalni sadržaji. Najvažniji deo projekta jeste transportni terminali nove autobusko-železničke stanice Novi Beograd. Autobuski terminal, osim dolaznih i odlaznih perona, prema projektu, ima zgradu sa pratećim komercijalnim sadržajima uz stanicu, poslovnom kulom i velikim supermarketom. Na donjem nivou se nalaze odlazni i dolazni peroni, dok je glavni ulaz u autobusku stanicu postavljen ka Ulici Antifašističke borbe, sa velikim parkingom i platoom ka ulici. Iza objekta zamišljen je izdignut plato koji će biti i veza ostalim delovima celine, pre svega sa poslovnom kulom, ali i pešačkom pasarelom koja vodi preko Ulice Antifašističke borbe do komercijalnog centra na prostoru današnjeg OTC-a.  
 
 
ANEKS AUTOBUSKE STANICE U BLOKU 42 - NOVI BEOGRAD
 
Prema važećoj planskoj dokumentaciji i prvonagrađenom konkursnom rešenju, objekat aneksa autobuske stanice je planiran kao sastavni i vezni deo celine budućeg kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 u Novom Beogradu, neposredno ispod saobraćajnice UMP, na površini od oko 1500m2. Glavni ulaz u objekat  je iz ulice Antifašističke borbe, preko pristupnog platoa. Objekat je slobodnostojeći, prizeman, spratnosti Pr+0. U konstruktivnom, arhitektonskom i tehničkom smislu potpuno nezavisan u odnosu na konstrukciju UMP-a ispod koga je pozicioniran. Objekat ima dva glavna ulaza za putnike - korisnike usluga Aneksa, jedan ekonomski ulaz i posebni službeni ulaz za zaposlene u administraciji.Kako je prva faza izgradnje celog kompleksa autobuske i železničke stanice upravo objekat aneksa, a u kasnijim fazama izgradnje kompleksa se može povezati sa objektima autobuske i železničke stanice, i u stilskom izrazu odgovara glavnom objektu autobuske stanice,  njegova prvobitna namena i organizacija će biti u funkciji glavne autobuske stanice. Shodno tome su u objektu projektovani:
-prostori za putnike (centralni hol, čekaonica, šalteri za prodaju karata, komercijalni ugostiteljski prostori, garderobe i ostali prateći sadržaji)
-službeni i administrativni prostori 
-tehnički i ostali prateći sadržaji
 
Svi prostori biće opremljeni najsavremenijim instalacionim sistemima.
 
Oblikovne karakteristike i primenjena savremena materijalizacija objekta predviđena je u skladu sa javnom namenom i planiranom materijalizacijom budućeg komleksa autobuske i železničke stanice. 
 
Nakon izgradnje preostalih objekata u kompleksu autobuske i železničke stanice, zgrada aneksa će biti reorganizovana u komercijalni objekat.
 
Saobraćajni institut CIP j angažovan za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju ovog važnog objekta Grada Beograda. 
 
 Arhitektonsko urbanistčki konkurs – I nagrada
Autorski tim: Proaspekt d.o.o.
Vladimir Lojanica 
Milan Lojanica
projektanti:
Sonja Pešterac
Marija Mijović
projektantska saradnja:
Srđan Marlović
model:
Vlada Lukić
Glavni projekat: saobraćajni Institut CIP
Glavni izvodjač radova: BAUWESEN
 
 
 
 BAUWESEN
 
Bauwesen d.o.o. osnovan je 25.06.2007. godine. Za vreme našeg postojanja na srpskom tržištu, stalno smo rasli i širili oblast poslovanja, počevši uglavnom sa projektima vodovoda i kanalizacije. Bauwesen d.o.o. je do današnjeg dana postao preduzeće koje je aktivno u mnogim oblastima građevinske industrije. Pored konstantne ekspanzije našeg poslovanja, Bauwesen d.o.o. je skoncentrisan na kvalitet, uvek obezbeđujući proizvode i usluge do maksimalnog zadovoljstva naših klijenata. 
Kao rezultat našeg uspešnog poslovanja puno smo uložili u nabavku nove i održavanje već upotrebljene opreme. Bauwesen d.o.o. danas poseduje dug spisak skoro sve vrste opreme i mehanizacije u građevinskoj industriji i u stanju je da obezbedi brz odziv u smislu mobilizacije i da ispuni vrlo tesan raspored radova.
 
 BAUWESEN
11550 LAZAREVAC, SRB
KARAĐORĐEVA 32 A
 
011 3111 005
011 8129 300
011 8122 893
Nemanja Trifunovic 062/656-772
nemanja.trifunovic@bauwesen.rs
Djordje Davidovic 062/656-888
djordje.davidovic@bauwesen.rs
 
 
 
 
Izgradnja nove beogradske autobuske stanice, koja će biti u Bloku 42 na Novom Beogradu, počeće u maju ili junu 2017  i biće završena do kraja 2018. godine, Prema ranije iznetim planovima, nova autobuska stanica će integrisati 'Lastu' sa ostalim autobusima i imaće 15 dolaznih i 60 odlaznih perona, dok će se železnički saobraćaj obavljati na osam perona. U sklopu novog saobraćajnog kompleksa koji će se zauzeti 21 hektar biće izgrađeno i oko 180.000 kvadratnih metara poslovnog prostora, a očekuje se da će veoma brzo pronaći kompanije spremne da investiraju u njihovu izgradnju. Kompleks će se nalaziti u Bloku 42, a predviđena je fazna izgradnja tri kule od oko 23 sprata u koje će biti smešteni hotelski, poslovni i drugi komercijalni sadržaji. Najvažniji deo projekta jeste transportni terminali nove autobusko-železničke stanice Novi Beograd. Autobuski terminal, osim dolaznih i odlaznih perona, prema projektu, ima zgradu sa pratećim komercijalnim sadržajima uz stanicu, poslovnom kulom i velikim supermarketom. Na donjem nivou se nalaze odlazni i dolazni peroni, dok je glavni ulaz u autobusku stanicu postavljen ka Ulici Antifašističke borbe, sa velikim parkingom i platoom ka ulici. Iza objekta zamišljen je izdignut plato koji će biti i veza ostalim delovima celine, pre svega sa poslovnom kulom, ali i pešačkom pasarelom koja vodi preko Ulice Antifašističke borbe do komercijalnog centra na prostoru današnjeg OTC-a.  
 
 
ANEKS AUTOBUSKE STANICE U BLOKU 42 - NOVI BEOGRAD
 
Prema važećoj planskoj dokumentaciji i prvonagrađenom konkursnom rešenju, objekat aneksa autobuske stanice je planiran kao sastavni i vezni deo celine budućeg kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 u Novom Beogradu, neposredno ispod saobraćajnice UMP, na površini od oko 1500m2. Glavni ulaz u objekat  je iz ulice Antifašističke borbe, preko pristupnog platoa. Objekat je slobodnostojeći, prizeman, spratnosti Pr+0. U konstruktivnom, arhitektonskom i tehničkom smislu potpuno nezavisan u odnosu na konstrukciju UMP-a ispod koga je pozicioniran. Objekat ima dva glavna ulaza za putnike - korisnike usluga Aneksa, jedan ekonomski ulaz i posebni službeni ulaz za zaposlene u administraciji.Kako je prva faza izgradnje celog kompleksa autobuske i železničke stanice upravo objekat aneksa, a u kasnijim fazama izgradnje kompleksa se može povezati sa objektima autobuske i železničke stanice, i u stilskom izrazu odgovara glavnom objektu autobuske stanice,  njegova prvobitna namena i organizacija će biti u funkciji glavne autobuske stanice. Shodno tome su u objektu projektovani:
-prostori za putnike (centralni hol, čekaonica, šalteri za prodaju karata, komercijalni ugostiteljski prostori, garderobe i ostali prateći sadržaji)
-službeni i administrativni prostori 
-tehnički i ostali prateći sadržaji
 
Svi prostori biće opremljeni najsavremenijim instalacionim sistemima.
 
Oblikovne karakteristike i primenjena savremena materijalizacija objekta predviđena je u skladu sa javnom namenom i planiranom materijalizacijom budućeg komleksa autobuske i železničke stanice. 
 
Nakon izgradnje preostalih objekata u kompleksu autobuske i železničke stanice, zgrada aneksa će biti reorganizovana u komercijalni objekat.
 
Saobraćajni institut CIP j angažovan za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju ovog važnog objekta Grada Beograda. 
 
 Arhitektonsko urbanistčki konkurs – I nagrada
Autorski tim: Proaspekt d.o.o.
Vladimir Lojanica 
Milan Lojanica
projektanti:
Sonja Pešterac
Marija Mijović
projektantska saradnja:
Srđan Marlović
model:
Vlada Lukić
Glavni projekat: saobraćajni Institut CIP
Glavni izvodjač radova: BAUWESEN
 
 
 
 BAUWESEN
 
Bauwesen d.o.o. osnovan je 25.06.2007. godine. Za vreme našeg postojanja na srpskom tržištu, stalno smo rasli i širili oblast poslovanja, počevši uglavnom sa projektima vodovoda i kanalizacije. Bauwesen d.o.o. je do današnjeg dana postao preduzeće koje je aktivno u mnogim oblastima građevinske industrije. Pored konstantne ekspanzije našeg poslovanja, Bauwesen d.o.o. je skoncentrisan na kvalitet, uvek obezbeđujući proizvode i usluge do maksimalnog zadovoljstva naših klijenata. 
Kao rezultat našeg uspešnog poslovanja puno smo uložili u nabavku nove i održavanje već upotrebljene opreme. Bauwesen d.o.o. danas poseduje dug spisak skoro sve vrste opreme i mehanizacije u građevinskoj industriji i u stanju je da obezbedi brz odziv u smislu mobilizacije i da ispuni vrlo tesan raspored radova.
 
 BAUWESEN
11550 LAZAREVAC, SRB
KARAĐORĐEVA 32 A
 
011 3111 005
011 8129 300
011 8122 893
Nemanja Trifunovic 062/656-772
nemanja.trifunovic@bauwesen.rs
Djordje Davidovic 062/656-888
djordje.davidovic@bauwesen.rs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izgradnja nove beogradske autobuske stanice, koja će biti u Bloku 42 na Novom Beogradu, počeće u maju ili junu 2017  i biće završena do kraja 2018. godine, Prema ranije iznetim planovima, nova autobuska stanica će integrisati 'Lastu' sa ostalim autobusima i imaće 15 dolaznih i 60 odlaznih perona, dok će se železnički saobraćaj obavljati na osam perona. U sklopu novog saobraćajnog kompleksa koji će se zauzeti 21 hektar biće izgrađeno i oko 180.000 kvadratnih metara poslovnog prostora, a očekuje se da će veoma brzo pronaći kompanije spremne da investiraju u njihovu izgradnju. Kompleks će se nalaziti u Bloku 42, a predviđena je fazna izgradnja tri kule od oko 23 sprata u koje će biti smešteni hotelski, poslovni i drugi komercijalni sadržaji. Najvažniji deo projekta jeste transportni terminali nove autobusko-železničke stanice Novi Beograd. Autobuski terminal, osim dolaznih i odlaznih perona, prema projektu, ima zgradu sa pratećim komercijalnim sadržajima uz stanicu, poslovnom kulom i velikim supermarketom. Na donjem nivou se nalaze odlazni i dolazni peroni, dok je glavni ulaz u autobusku stanicu postavljen ka Ulici Antifašističke borbe, sa velikim parkingom i platoom ka ulici. Iza objekta zamišljen je izdignut plato koji će biti i veza ostalim delovima celine, pre svega sa poslovnom kulom, ali i pešačkom pasarelom koja vodi preko Ulice Antifašističke borbe do komercijalnog centra na prostoru današnjeg OTC-a.  
 
 
ANEKS AUTOBUSKE STANICE U BLOKU 42 - NOVI BEOGRAD
 
Prema važećoj planskoj dokumentaciji i prvonagrađenom konkursnom rešenju, objekat aneksa autobuske stanice je planiran kao sastavni i vezni deo celine budućeg kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 u Novom Beogradu, neposredno ispod saobraćajnice UMP, na površini od oko 1500m2. Glavni ulaz u objekat  je iz ulice Antifašističke borbe, preko pristupnog platoa. Objekat je slobodnostojeći, prizeman, spratnosti Pr+0. U konstruktivnom, arhitektonskom i tehničkom smislu potpuno nezavisan u odnosu na konstrukciju UMP-a ispod koga je pozicioniran. Objekat ima dva glavna ulaza za putnike - korisnike usluga Aneksa, jedan ekonomski ulaz i posebni službeni ulaz za zaposlene u administraciji.Kako je prva faza izgradnje celog kompleksa autobuske i železničke stanice upravo objekat aneksa, a u kasnijim fazama izgradnje kompleksa se može povezati sa objektima autobuske i železničke stanice, i u stilskom izrazu odgovara glavnom objektu autobuske stanice,  njegova prvobitna namena i organizacija će biti u funkciji glavne autobuske stanice. Shodno tome su u objektu projektovani:
-prostori za putnike (centralni hol, čekaonica, šalteri za prodaju karata, komercijalni ugostiteljski prostori, garderobe i ostali prateći sadržaji)
-službeni i administrativni prostori 
-tehnički i ostali prateći sadržaji
 
Svi prostori biće opremljeni najsavremenijim instalacionim sistemima.
 
Oblikovne karakteristike i primenjena savremena materijalizacija objekta predviđena je u skladu sa javnom namenom i planiranom materijalizacijom budućeg komleksa autobuske i železničke stanice. 
 
Nakon izgradnje preostalih objekata u kompleksu autobuske i železničke stanice, zgrada aneksa će biti reorganizovana u komercijalni objekat.
 
Saobraćajni institut CIP j angažovan za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju ovog važnog objekta Grada Beograda. 
 
 Arhitektonsko urbanistčki konkurs – I nagrada
Autorski tim: Proaspekt d.o.o.
Vladimir Lojanica 
Milan Lojanica
projektanti:
Sonja Pešterac
Marija Mijović
projektantska saradnja:
Srđan Marlović
model:
Vlada Lukić
Glavni projekat: saobraćajni Institut CIP
Glavni izvodjač radova: BAUWESEN
 
 
 
 BAUWESEN
 
Bauwesen d.o.o. osnovan je 25.06.2007. godine. Za vreme našeg postojanja na srpskom tržištu, stalno smo rasli i širili oblast poslovanja, počevši uglavnom sa projektima vodovoda i kanalizacije. Bauwesen d.o.o. je do današnjeg dana postao preduzeće koje je aktivno u mnogim oblastima građevinske industrije. Pored konstantne ekspanzije našeg poslovanja, Bauwesen d.o.o. je skoncentrisan na kvalitet, uvek obezbeđujući proizvode i usluge do maksimalnog zadovoljstva naših klijenata. 
Kao rezultat našeg uspešnog poslovanja puno smo uložili u nabavku nove i održavanje već upotrebljene opreme. Bauwesen d.o.o. danas poseduje dug spisak skoro sve vrste opreme i mehanizacije u građevinskoj industriji i u stanju je da obezbedi brz odziv u smislu mobilizacije i da ispuni vrlo tesan raspored radova.
 
 BAUWESEN
11550 LAZAREVAC, SRB
KARAĐORĐEVA 32 A
 
011 3111 005
011 8129 300
011 8122 893
Nemanja Trifunovic 062/656-772
nemanja.trifunovic@bauwesen.rs
Djordje Davidovic 062/656-888
djordje.davidovic@bauwesen.rs
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top