Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88 MUZEJ GRADA BEOGRADA

 MUZEJ GRADA BEOGRADA

 
Idejno rešenje projekta rekonstrukcije i prenamene prostora u objekat Muzeja
grada Beograda je urađeno u skladu sa ulaznim podacima Projektnog programa  
 
 ARHITEKTURA
Postojeći objekat je zadržan u svom volumenu i gabaritu prema spoljašnim ulicama. Centralna stepenišna vertikala prema dvorištu je uklonjena, čime je omogućeno formiranje jedninstvenog kontinualnog gabarita novodogradjenog
dela muzeja. Povezivanje sadržaja postojećeg, rekonstruisanog objekta I novoprojektovanog prostora je ostvareno horizontalnim komunikacijama kroz hodnike, galerije, mostove, kao i centralnim otvorenim stepeništem sa dva panoramska lifta. Ovakvim konceptom je omogućena maksimalna fizička i vizuelna dostupnost najvećeg broja sadržaja i eksponata, ali i pojedinih delova depoa ( čime bi aktraktivni sadržaj mogao biti otvoren za javnost). Fasadu postojećeg objekta je potrebno rekonstruisati prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.   Novoformirani troetažni gabarit je pozicioniran da omogući maksimalnu prosvetljenost sadržaja kontinualanom lanternom nad medjuprostorom. Njegovom dispozicijom je formirano kvalitetno sadržajima obogaćeno unutrašnje dvorište – kao simbol novog indetiteta spoljašnjeg-unutrašnjeg prostora.    
ENTERIJER I MATERIJALIZACIJA
 
Koncept enterijera je uklapanje novih prostornih celina potenciranjem karaktera i kapaciteta zatečenog, rekonstruisanog objekta. Jednostavnost i neutralni ambijenti su glavni motiv i nov identitet prostora, interaktivnih sadržaja i kao takvi imaju za cilj da boravak u prostoru muzeja učine prijatnim, svrsishodnim kako za stručnu tako i za široku publiku. Ulazni hol je proširen na celokupnu površinu, počev od ulaza iz Resavske ulice ka dvorištu I arheološkom lapidarijumu, kao i zonama sa javnim sadržajima na nivou suterena -1 (na nivou terena).
Centralni motiv ulazne zone je informacioni pult od kamenog masiva u čijem zaleđu je pozicioniran kafe bar-pult.
U istoj zoni, pozicionirano središno u odnosu na dominantne pravce komunikacija se nalazi glavno stepenište- formirano i dimenzionisano da omogući kvalitetno sagledavanje unutrašnjosti muzeja po nivoima. Svi ostali sadržaji su zastupljeni I pozicionirani adekvatno zahtevima iz projektnog zadatka, odnosno prema funkcionalnim zahtevima.  
Depoi su izmešteni ka unutrašnjosti objekta i time udaljeni od spoljašne fasade prema Nemanjinoj ulici. Time je ostvarena dobra povezanost radnih prostora, pratećih sadržaja sa prostorima depoa.
Pozicija glavnog ulaza je osim proširivanja, naglašena i formiranjem ostakljenog ulaznog portala čime je ostvarena reprezentativnija ulazna zona kao i kvalitetnija vizuelna povezanost unutrašnjosti objekta sa spoljašnim prostorom grada.  
 Medija fasada na uglu ulica Resavske i Nemanjine je proistekla iz potrebe animiranja eksponiranog ugla objekta i intenziviranja komunikacije, interakcije programa i aktivnosti muzeja sa javnošću, potencijalnom publikom, turistima
koristeći se najnovijim tehnologijama. Upotrebni karakter medija fasade bi bio prepoznat u promociji istorijskog nasledje grada.
Dvorište objekta predhodno tretirano (samo kao) servisnom i saobraćajnom površinom je integrisano u javne prostore muzeja. Parterna površina je sveobuhvatno tretirana zastorom od formatizovanih kamenih ploča kombinovana
sa zelenim površinama i vodenim trakama-fontanama. Centralni motiv dvorišta je arheološki lapidarij, deo izložbene postavke muzeja na otvorenom, dok su u njegovoj pratnji-spoljni amfiteatrar (mogućnost predavanja, edukacije, otvorena scena i sl.) i platoi sa urbanim mobilijarom. Time je omogućena interakcija I ekstenzija unutrašnjih sadržaja na nivou glavnog pristupa objektu (kao što su kafeterija, sala za projekcije, izložbeni prostori gostujućih i tematskih izložbi).
OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA
 
Ovo je jedan od retkih radova koji pokušavaju da obeleže identitet ustanove sa spoljne strane fasade i naglase i istaknu poziciju ulaza.  
Investitor:  – grad Beograd – Gradska uprava Grada Beograda – Agencija za investicije i stanovanje
Organizatori konkursa : Grad Beograd, Agencija za investicije i stanovanje u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, Muzejom grada Beograda, Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i sprovodiocem konkursa Društvom arhitekata Beograda.
 
Autori:  Jelena Ivanović Vojvodić, Goran Vojvodić,Jovana Grujevska
Projektanti: Dušan Radišić, Miloš Obradović, Mihajlo Plamenac, Bratislav
Milojević, Vanja Enbulajev, Saša Jeličić
 
Konsultanti: Danica Jovović Prodanović, Jadranka Jonaš, Zoran Miletić,
Aleksandar Katić 
Konkursni projekat:  Biro Via
 
 
 
 
  

Top