Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88GRADSKA GALERIJA KOSANČIĆEV VENAC

GRADSKA GALERIJA KOSANČIĆEV VENAC

 
KONKURS
Cilj ovog konkursa bio je iznalaženje najkvalitetnijeg idejnog rešenja za izgradnju novog galerijskog prostora koji treba da, u skladu sa konkursnim podlogama obezbedi uslove za adekvatnu prezentaciju dela (savremene) umetnosti i arhitekture, sa odgovarajućim visokim tehničkim standardima, kao i visokim standardima bezbednosti i u skladu sa važećim zakonima, propisima i normativima za ovu vrstu objekta. Grad Beograd raspisao je konkurs u avgustu 2016. godine, a početkom 2017. godine Društvo arhitekata Beograda objavilo je saopštenje o rezultatima konkursa. Žiri je radio u sastavu: vanr.prof. Zorica Savičić, dipl.inž.arh. (predsednica Žirija); prof. Dimitrije Pecić, dipl. slikar i grafičar; prof. Zoran Bulajić, dipl.arh.un.prost; mr Vladimir Lovrić, dipl.inž.arh; Nebojša Minjević, dipl.inž.arh; mr Milutin Folić, dipl.inž.arh; mr Goran Radulović, dipl.inž.arh. Do krajnjeg roka za predaju konkursnih radova pristiglo je 46 konkursnih radova.  
 
KONCEPT
Na konkursu za gradsku galeriju struka je najviše glasova dala za rešenje kojim je objekat kaskadno ukopan u padinu i tako otklonila bojazan da će buduće zdanje zatvoriti pogled iz centra grada na reku, Zemun i ravnicu i obrnuto. Od napada agresivne gradnje biće sačuvan jedan od najlepših gradskih vidikovaca u najstarijem srpskom naselju u Beogradu – na Kosančićevom vencu. Autorski tim ARCVS-a sa arhitektom Branislavom Redžićem na čelu, dobitnik prve nagrade na konkursu, predvideo je  nadzemni objekat od 140 kvadrata i visine osam metara. Čine ga „lego” sistemom spregnuti pristanišni kontejneri jarkih boja. Instalacija je niža od kuće na koju se naslanja i u njemu će sedeti administracija gradske galerije. Službenici će imati dvostruki užitak. Kroz prozore će moći da vide reku, a bočno, prema Kalemegdanu, novi trg dužine 60 i širine 24 metra, čija će trećina biti pod drvećem. Aitori su se vodili idejom da se Kosančiću sme malo dodati, ali ništa oduzeti. Pustili su da prostor diše i nisu projektovali nadzemno zdanje koje bi bilo značajnije od kaldrme ili opeke na objektima u Karađorđevoj ulici. Sa budućeg trga – vidikovca stepeništem i rampama posetioci će se spuštati do prvog od ukupno tri nivoa buduće galerije, na kojem će biti info pult, radionica, prostor za decu, sala za predavanja i kafić. Tu je predviđen i glavni ulaz, odakle će liftom i stepeništem publika silaziti u dve podzemne etaže predviđene za izložbe. Na trećoj etaži galerije prorezan je krov laguma koji se prostire do kuće u Karađorđevoj 17. Lagum je postao „donji ulaz” koji je uz „gornji zvanični” preduslov konkursnim programom predviđene tople veze između Karađorđeve ulice i Kosančićevog venca.   Rešenje drugačije od ostalih i iznad svega, veoma originalno.  
 
 KOMENTAR ŽIRIJA
“Objekat gradske galerije projektovan je tako da u oblikovnom, funkcionalnom i ambijentalnom smislu postaje integralni segment padine i prostorne celine Kosančićev venac. Granice objekta se utapaju u pejzaž. Projektom se daju smernice za funkcionalno i oblikovno povezivanje sa okruženjem i daje prikaz mogućnosti korišćenja i uređenja prostora padine. Autori koncept baziraju na „suptilnosti vizure, kaldrme i listopadnih krošnji…”. Morfološke karakteristike planiranog objekta su takve da omogućuje pešačke veze ulice Kosančićev venac sa prostorom padine i novim šetnicama. Konceptom se potencira dvojnost unikatne pozicije objekta, izuzetni potencijali i nadzemnih i podzemnih nivoa. U nivou ulice formiranjem terase, vidikovca, sa platoa se otvaraju široke vizure, a u donjim nivoima poniranjem izložbenog prostora u prostor padine povezuje se sa prostorima laguma, podzemnim delovima padine i uvodi u atmosferu beogradskih zidina…”
 
 Arhitektonski konkurs: Izrada idejnog rešenja na urbanističko-arhitektonskom konkursu za izgradnju objekta Gradske galerije na Kosančićevom vencu  - mesto: 1. nagrada
Naručilac: Republika Srbija - Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje;
Organizator konkursa: Grad Beograd, Agencija za investicije i stanovanje u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i sprovodiocem konkursa Društvom arhitekata Beograda.
Autorski tim: ARCVS: arh. Branislav Redžić, arh. Dragan Ivanović, arh. Zoran Milovanović, arh. Suzana Tisovec, arh. Boris Husanović, arh. Nevenka Redžić
Konsultanti: HVAC i energetska efikasnost – KGH i energetska efikasnost, inž.maš. Aleksandar Živković, strukturni dizajn:  konstrukcija – inž.građ. Sreto Kuzmanović
 Površina: 2.570 m²
 
 
 
 
 
 
 

Top