Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88 KALEMEGDANSKA PASARELA

 KALEMEGDANSKA PASARELA

Pešačka pasarela koja povezuje Beogradsku tvrđavu sa Savskim kejom je projekat koji je pod nazivom „Most na Kalemegdanu“ nastao u periodu od 2006-2009 godine, prema predlogu rešenja koje je za JP „Beogradska tvrđava“ uradio autorski tim Richard Deacon, Mrđan Bajić i Branislav Mitrović.
Pešačku pasarelu od keja do rova Beogradske tvrđave čine dve celine: zavojita rampa koja sa liftovskom kulom i skulpturom na vrhu, predstavlja umetničku skuklptoralnu formu koja se u prostoru razvija sa više zavojnica povezujući dve visinske tačke sa razlikom od 7.19 m; i pešački most koji prelazi iznad kolske i železničke saobraćajnice i završava se stepeništem koji vodi do kote u podnožju Velikog stepenišnog silaza beogradske tvrđave. Pešački most ima još dve pešačke grane (dva kratka čelična mosta) koji ga povezuju sa parkingom na krovu Beton hale i sa zelenom padinom na obodu Tvrđave. Spiralna kontinualna rampa je pozicionirana nedaleko od severne bočne strane Beton hale i njen najistureniji deo je udaljen od obaloutvrde 7.10 m. Veza sa Beton halom se ostvaruje preko kratkog čeličnog mosta i novoprojektovane pešačke rampe uz ogradu krova na nižoj koti parkinga. Kolska rampa parkinga se izmešta za širinu pešačke rampe. Postojeće čelično stepenište kojim se silazilo na šetalište sa bočne strane hale, ruši se a zadržaava se stepenište koje je pozicionirano na glavnoj fasadi hale. Razradu projekta i svu potrebnu tehničku dokumentaciju za izgradnju su uradili inženjeri Saobraćajnog instituta CIP kao donaciju Gradu Beogradu prepoznajući značaj ovakvog jedinstvenog projekta.
Investitor: JP „Beogradska tvrđava“
Autori: Richard Deacon, Mrđan Bajić i Branislav Mitrović, dia
PROJEKTANT: SI. “CIP”
 
 
 
 BAUWESEN
 
Bauwesen d.o.o. osnovan je 25.06.2007. godine. Za vreme našeg postojanja na srpskom tržištu, stalno smo rasli i širili oblast poslovanja, počevši uglavnom sa projektima vodovoda i kanalizacije. Bauwesen d.o.o. je do današnjeg dana postao preduzeće koje je aktivno u mnogim oblastima građevinske industrije. Pored konstantne ekspanzije našeg poslovanja, Bauwesen d.o.o. je skoncentrisan na kvalitet, uvek obezbeđujući proizvode i usluge do maksimalnog zadovoljstva naših klijenata. 
Kao rezultat našeg uspešnog poslovanja puno smo uložili u nabavku nove i održavanje već upotrebljene opreme. Bauwesen d.o.o. danas poseduje dug spisak skoro sve vrste opreme i mehanizacije u građevinskoj industriji i u stanju je da obezbedi brz odziv u smislu mobilizacije i da ispuni vrlo tesan raspored radova.
 
 
 BAUWESEN
11550 LAZAREVAC, SRB
KARAĐORĐEVA 32 A
 
011 3111 005
011 8129 300
011 8122 893
Nemanja Trifunovic 062/656-772
nemanja.trifunovic@bauwesen.rs
Djordje Davidovic 062/656-888
djordje.davidovic@bauwesen.rs
 
 
 
 
 
 

Top