Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88BEOGRADSKA FILHARMONIJA

BEOGRADSKA FILHARMONIJA

Na nedavno završenom konkursu zadatak je bila nova zgrada Beogradske filharmonije, koja kao objekat kulture nastavlja tradiciju javnih namena na ovom prostoru. Pored zgrade filharmonije, zadatak konkursa obuhvatao je i privođenje nameni zapadnog dela bloka, odnosno prostora između YUBC centra u bloku 12 i zgrade SIV-a. Za ovaj deo bloka planirana je poslovno-komercijalna namena, a autorima je data sloboda da sami ispitaju prostorne i funkcionalne kapacitete lokacije. Prvonagrađeno rešenje predstavlja jednu jako suptilnu realizaciju, koju odlikuje pokušaj da se objekat uklopi u već postojeći ambijent otvorenog zelenila i blokovsku geometriju. Objekat filharmonije zamišljen je kao produžetak javnog zelenila, gde se zakošeni krov nastavlja kao aktivna površina, a krovne ravni postaju "zamena" prirodnog ambijenta koji je "oduzet" objektom. U tom smislu, ovo rešenje je vrlo uspešno donelo nove funkcije u ovaj deo bloka, stvarajući nove prostorne atrakcije u skladu sa parkoviskim prostorom, rekom Dunav i zelenim travnjacima “Palate Srbija”. Krovno zelenilo zamišljeno je kao parkovsko uređenje sa raznim rekreativnim sadržajima, vidikovcima sa mestima za sedenje, vežbaonicama ili eventualnim trim stazama. Ispod zakošenog krova nalazio bi se višenamenski prostor. Autori su pokušali da pitanje ekonomske održivosti reše kroz kombinovanu namenu objekta, odnosno uklapanje filharmonije sa komercijalnim sadržajima. Od ukupnih 75.000 m2 bruto prostora, oko 26.600 m2 bio bi prostor filharmonije, 18.800 m2 bi bilo svojevrsni tržni centar, dok bi ostatak otpadao na tehniku i garaže. Po današnjem ključu, projekti se polako prilagođavaju za novu ekonomsku "čarobnu" reč – privatno javno partnerstvo. Ovako veliki komercijalni segment u objektu kulture treba da obezbedi sredstva za njegovu gradnju, odnosno održavanje u budućnosti. 
 
Veliko šetaliste povezivalo bi objekat sa Ulicom Ušće, a ispred objekta bio bi formiran veliki pristupni plato, kao prostor za događanja i koncerte na otvorenom. Ulazni hol i primarni foaje velike koncertne sale filharmonije rešeni su na spratnoj etaži kojoj se pristupa stepeništem sa prilaznog platoa. Sa ovog nivoa ostvaruju se direktne veze posetilaca sa parterom koncertne sale i sa gornjim galerijama preko bočnih stepeništa, kao i sa foajeom male sale. Predviđeno je da velika koncertna sala ima 1.500 mesta, dok bi se u okviru objekta nalazila i mala multifunkcionalna sala od 400 mesta. Sa zadnje strane velike koncertne sale dati su službeni prostori koji uključuju brojne programom definisane funkcije kao što su: prostorije namenjene izvođačima, garderobe, sobe za dirigente, sale za vežbanje orkestra, sekcija i pojedinaca, sale za instrumente, tonski i video studio, sobe za odmor, prostorije za tehniku, administraciju i druge prateće sadržaje. Planirana je i otvorena scena ispred objekta u obliku horne kako bi ostvarila odgovarajući akustični kvalitet i omogućila koncerte na prilaznom platou. Ispred otvorene scene nalazio bi se posebno oblikovan plato za publiku, sa mogućnosti postavljanja montažnih platformi za sedenje.
 
Prvonagrađeno rešenje je kvalitetan primer javne arhitekture, koji na posebno zadovoljavajuć način korespondira sa svojom okolinom. Zgrada nije visinski naglašavana, već je koncipirana kao polegnuta struktura sa prelomljenim kosinama i nizom pešačkih veza i komunikacija. Rešenje predviđa upotrebu najkvalitetnih materijala; prirodnog kamena i stakla na spoljašnjosti i prirodnog drveta na unutrasnjosti objekta.  Možda najveća mana ovog koncepta jeste njegova tesna integracija i funkcionalna povezanost sa komercijalnim delom, čija kompozicija daje atraktivni plato sa ukopanim delom objekta i kosim pešačkim rampama na prednjem ulaznom platou. Imajući u vidu specifičnu poziciju tržnog centra u okviru objekta sa povremenim intervalima posete, kao i konkurenciju u okruženju, ovakav funkcionalni hibrid trenutno ima male šanse za uspeh. To znači da bi u eventualnoj realizaciji projekta verovatno bila potrebna redukcija rešenja, koja bi se pre svega odnosila na komercijalni deo objekta, a samim tim i preoblikovanje velikog prilaznog platoa. 
 
Uz novu zgradu Filharmonije, konkursna rešenja prilagala su svoj predlog iskoriščenja zapadnog dela bloka, pa su kao sekundarnu temu svi radovi imali i nekakavu razradu na prostoru između “Palate Srbija” i kompleksa YUBC u bloku 12. Pobedničko rešenje predviđa izgradnju četri slobodnostojeće kule sa komercijalnim aneksom realizovanim na tri nadzemne etaže. Kontinuitet sa zelenim površinama oko “Palate Srbija” postignut je denivelacijom terena i “prevlačenjem” zelenog krova preko komercijalnog aneksa. 
 
 
KONKURS: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.
 I NAGRADA
Autori: Dragan Marčetić i Milan Maksimović.
Saradnici: Mihailo Pejčinović i Dimitrije Puzović.
LOKACIJA: Novi Beograd
 

Top