Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88 ARENA POSCO HOTEL

    ARENA POSCO HOTEL

POLOŽAJ
Posco Centar se nalazi na kompleksu zaštićene zone, Bulevar Vojvode Mišića 24,
u neposrednoj blizini beogradskog hipodroma, kovnice novca i beogradskog sajma.
 KONCEPCIJA REŠENJA 
Postojeći Posco Centar se rekonstruiše i dogradjuje. Umesto montažne balon sportske dvorane, koja se demontira, gradi se zidani objekat koji će odgovarati svim standardima za održavanje sportskih takmičenja ( rukomet, košarka, odbojka, fudbal, hokej…) i raznih vrsta kulturnih manifestacija. Multifunkcionalna sala se takodje koristi i za treninge sportista sa mogućnošću deljenja na dve celine pokretnom spuštajućom zavesom i uvlačenjem pokretnih teleskop tribina. U zavisnosti od vrste sporta tribine se uvlače i ostvaruju smeštajni kapaciteti gledalališta :
Postojeći kapaciteti hotelskog sadržaja se rekonstruišu ( 6 soba i apartmana) i uvećavaju sa dodatnih 20 jedinica , kao i pratećim sadržajima karakterističnih za ovu vrstu delatnosti. 
Novoprojektovanim rešenjem, spratnosti P+1, jasno se definišu dve zasebne funkcionalne celine – sportski i hotelski sadržaj, sa nezavisnim ulazima i tokovima komunikacije. Objekat prati postojeći parking zadovoljavajućeg kapaciteta (100 pm). 
KONSTRUKCIJA
Pošto se radi rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta, delovi objekta će se zadržati a pojedini rekonstruisati ( postojeći kafe, stepenište, dve sobe na spratu ). 
Objekat je projektovan kao klasična ramovska konstrukcija sa AB stubovima i gredama, punim AB pločama u rasterima 3.75m, 5.00m, 7.10m, i 8.0m. Međuspratne ploče su pune AB ploče nosive u oba pravca, dimenzija 18-20 cm.
Glavni nosač krova dvorane je prostorna čelična dvostruka rešetka pravougaonog preseka raspona l=28.4m, visine 1.4 -1.6m na rasteru od 6.35m i 7.10m. U krovnoj ravni postoje čelične rožnjače, podužni i poprečni spregovi za prijem horizontalnih i vertikalnih statičkih uticaja. Krovna rešetka se radi od pojasnih štapova,kutijastih čeličnih profila dimenzija 120.120.6mm, i ispuna 80.80.4mm. Stubovi glavnih nosača su armirano-betonski dimenzija 40/40-60 cm. Pokrivač dvorane je TR visokoprofilisani lim h=100mm u nagibu 1-2%. Preko TR lima je parna brana i tvrda termoizolacija d=24 cm. Na tvrdu termoizolaciju se postavlja najsavremenija elastična hidroizolujuća folija Rivergrip system ili slično. Folija omogućava nesmetano kretanje po krovu radi održavanja, otporna je na visoke temperatura i mraz. Ostale krovne ravni objekta se takodje rade sa minimalnim nagibima i odgovarajućim savremenim materijalima koji zadovoljavaju hidro i termičke uslove.
 Temeljenje objekta se projektuje na temeljima samcima ( dvorana ) i trakastim temeljima (hotelski i tehnički deo ).
 
 MATERIJALIZACIJA
Fasada  ulaznog dela dvorane i  hotela, kao reprezantativni motiv , se pokriva drvenom oblogom tipa Parklex Rubi d=6-8mm kao završnom oblogom ventilisanog fasadnog zidakoji se još sastoji od : Opekarski blok d=20cm, aluminijumska podkonstrukcija, termoizolacija d=12cm, paropropusna i vodonepropusna folija i vazdušni sloj d=3cm. Ostali fasadni zidovi objekta ( koji nisu vidni sa ulaznog platoa ) se rade kao demit fasada koja se farba probranim kvalitetnim bojama.
 
Svi otvori u fasadi su zastakljeni dvostrukim termoizolacionim staklom u aluminijumskom ramu i strukturalnom staklenom fasadom na delu kod glavnog ulaza. 
Podovi u objektu su u skladu sa funkcijom. Kao osnovni vid grejanja sadržaja objekta predviđeno je toplovodno podno grejanje komfornog tipa, koje pruža visok stepen ugodnosti 
 
 
Objekat:                           ARENA POSCO HOTEL – Hotelsko sportski sadržaj, BEOGRAD
                                              Bulevar Vojvode Mišića 24
Faza projekta:     Idejno rešenje
Investitor :     Rade Bogdanović
Projektantski tim:
Autor                            Jovan Rajšić, dipl. inž. arh. ( jovanrajsic.net)
Saradnici    Aleksandar Grušanović, mast.inž. arh.
Čelina konstrukcija    Aleksandar Trajković, dipl. građ. inž.
Betonska konstrukcija     Flow+ d.o.o..
Instalacije                        Flow+ d.o.o.
 

Top