Gstudio

NewsStara duša savremenog grada

Stara duša savremenog grada

Pre nekoliko vekova Zemunci su u svoj grad ulazili kroz 12 kapija. Varoš je bila okružena palisadama, pobodenim trupcima zašiljenim na vrhu, koji su pretili osvajačima.
     Četiri kapije su bile glavne, opredeljene prema stranama sveta, a ostale su bile omanji ulazi. Pažljiv posmatač će videti da se i danas istim putevima ide kroz Zemun i iz njega. Na Petrovaradinsku kapiju nadovezivao se drum ka Novom Sadu, Dunavska je bila okrenuta reci, Bežanijska prema obližnjem selu i Beogradska, dabome ka Beogradu.
     Osunčani deo Gornjeg grada uskoro će ponovo dobiti svoje kapije. Građevinari će ukrstiti nova znanja i stara sećanja, i Zemun će opet imati svečane slavoluke i nove „kapije pobede“. Građevinska direkcija Srbije novom dala je ime “Zemunske kapije”. Sasvim adekvatno, na ulazu u novo doba starog grada, vernog vekovnoj tradiciji.
 

Top