Gstudio

NewsU zagrljaju krošnji starih stabala

U zagrljaju krošnji starih stabala

Građevinska direkcija Srbije u tihom delu Zemuna, nedaleko od centra, Dunava i najbržih saobraćajnica gradi novo naselje „Zemunske kapije“. 
Ime naselja je i spomen na kapije starog grada iz 18. veka utvrđenog palisadama i šančevima.
Pažljivim planiranjem i projektovanjem sačuvana su stara stabla čije će se krošnje stopiti sa novim parkovima stvarajući ambijentalnu celinu za ponos i užitak svih čula stanovnika Zemuna, a i podsećati da je prošlost neodvojivi deo nas samih i da je u svaki poduhvat utkan u deo istorije koju ne zaboravljamo.
 

Top