Gstudio

Idealna kuća 05Idealna kuća 05

Idealna kuća 05

Projekat IDEALNA KUĆA, koji je ENTERIJER magazin pokrenuo krajem prve decenije Novog milenijuma, predstavlja potragu za modelom porodične kuće koji će nam pomoći ne samo da sagledamo postojanje kontinuiteta u zadržavanju osnovnih, početkom XX veka ustanovljenih karakteristika moderne arhitekture, već će ukazati i šta se izmenilo u shvatanju pojma „Porodične kuće” do danas. Svoje promišljanje IDEALNE KUĆE od 2010.godine do danas realizovale su ahitekte Anja Ivana Milić, Sanjin Grbić, Akademik Branislav Mitrović i arhitekta Vladimir Gugl. Autor IDEALNE KUĆE - 2014 je arhitekta Goran Vojvodić, autor koji je realizovao značajan broj izuzetnih arhitektonskih ostvarenja u zemlji i inostranstvu. Među najznačajnijima su: Upravna zgrada KSJ, Sportsko poslovni kompleks Gemax, poslovni
objekti Anex, Porsche SCG (Beograd), Hemofarm (Bad Homburg), objekti banaka, gradskih većnica, obdaništa u Nojhausu, Drezdenu, Ormontu (SR Nemačka), izložbeno servisni saloni Audi, Porsche, Volkswagen, stambeni objekti za Dexon, Gemax, Exing, City Properties. Autor je rekonstrukcije objekata Beogradske filharmonije, Francuskog kulturnog centra,
izložbenih salona Graniti Fiandre i BPM. Dobitnik je brojnih priznanja (22 nagrade i priznanja) za realizovana dela u zemlji i inostranstvu, od strane Muzeja primenjenih umetnosti, Salona arhitekture u Novom Sadu, Saveza arhitekata Srbije, BPB trofeja. Dobitnik je Borbine nagrade za arhitekturu, Aprilske nagrade grada Beograda za arhitekturu i urbanizam, kao i Velike nagrade arhitekture Saveza arhitekata za životno delo.

Goran Vojvodić (1959, Beograd) diplomirao na Univerzitetu u Beogradu - Arhitektonskom fakultetu (1986). Profesionalni angažmani u IMSu, Energoprojektu, CIPu i od 1989. godine u arhitektonskom birou prof. W. J. Krings u SR Nemačkoj. Od 1992. godine radi u sopstvenom birou, a 2007. sa Jelenom Ivanović Vojvodić osniva BIRO.VIA. Od 2014. angažovan kao vanredni profesor Univerziteta u Beogradu - Arhitektonskog fakulteta.

Objekat je formiran prostim reanjem tri kubična elementa, čime je omogućeno preplitanje različitih sadržaja po nivoima i prostorno-funkcionalnim zahtevima. Dvotrakt u formi, na gornjem nivou, je spojen-razdvojen ulaznom zonom i terasom na koju se pristupa ostakljenim mostom preko kaskadiranih podzidova sa vegetacijom. Razdvajanjem korpusa objekta je postignut dvostruki efekat - zadržavanje postojeće vizure sa morem kao stalno prisutnom scenom, i distanciranje raznorodnih sadržaja objekata - smeštajnog trakta sa tri sobe i zonom dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom. Na gornjem nivou je organizovan i kolski pristup sa garažom (koja ima direktnu-zatvorenu vezu sa javnim delom objekta). Antre objekata je koncipiran kao otvorena zona u letnjem periodu i može biti u potpunosti zatvorena sistemom pokretnih staklenih panela. Na donjem nivou, kome se takođe može direktno pristupiti sa dolaznog platoa stepeništem uz kaskadirane podzidove, je organizovan gostinski apartman, dnevni boravak - media room, spa i tness zona, kao i vinarija sa natkrivenim poluatrijumom - mestom opuštanja i degustacije vina.

Prostorna slika objekta je zaokružena promenadom u drvenoj oblozi izmeu podužnog, ostakljenog fronta objekta i njemu paralelnog bazena sa prelivom ka otvorenom moru. Ovako koncipiran objekat svojim odnosom prema  zatečenoj morfologiji i neposrednom okruženju omogućava maksimalnu otvorenost, transparentnost svih sadržaja ka spoljnoj sredini. Taj konstantni dijalog između korisnika, otvorenog i izgrađ enog prostora objekta možda bi mogao biti jedan od odgovora vecitoj težnji ka prepoznavanju atmosfere, duha mesta - „Genius Loci“, a samim tim i kvalikaciji ovog projekta u status „Idealna kuća“. Prezentovani projekat je rađen za poznatog
investitora na lokaciji u blizini Sv. Stefana, Crna Gora.
Top